کاربرگه

Found 13 results
فیلترها: کلیدواژه is فانتزی ایتالیایی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
لئو لیونی, آبی کوچولو، زرد کوچولو. پدیده, تهران, ص [٣٢]ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, پینوکیو. شرکت ٤٨ داستان، داستانهای ناطق (سوپر اسکوپ), تهران, ص [٣٤]ص, نوشته شده.
پینوکیو سیری در ماجراها. دادجو, تهران, ص [٥٠]ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, پینوکیو غرق در خوشبختی. سپیده، کورش, بی جا, ص ١٦ ص, نوشته شده.
پینوکیو و دوستانش. دادجو, تهران, ص ٥٠ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, ماجراهای پینوکیو. خشایار, بی ج, ص ١٧٣ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, ماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو. خشایار, تهرا, ص [١٠]ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
لئو لیونی, تکه به تکه. پدیده, تهران, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
کارلو کولودی, آدمک چوبی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۵۳.
لئو لیونی, بزرگترین خانه ی دنیا. پدیده, تهران, ص [۳۴] ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
کارلو کولودی, پینوکیو, آدمک چوبی. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، [نیویورک], ص ٢٤٠ص, ۱۳۵۱.
کارلو کولودی, پینوکیو: آدمک چوبى. کتابهاى جيبى، فرانکلين, تهران، [نیويورك], ص ۲۴۰ ص, ۱۳۵۱.
لئو لیونی, فردریک. پدیده, تهران, ص [۳۰] ص, ۱۳۵۱.