کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is فانتزی علمی- تخیلی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
لئو لیونی, آبی کوچولو، زرد کوچولو. پدیده, تهران, ص [٣٢]ص, نوشته شده.
میکائیل فورمن, دای‍ن‍وس‍وره‍ا. ک‍ت‍ی‍ب‍ه, بی جا, ص ۳۵ص‌, نوشته شده.
۱۳۵۷
بهزاد گل افرا, آدمکهای مقوایی. کانون نشر, تهران, ص ٢١ص, ۱۳۵۷.
س‍ی‍اره‌ای‌ ب‍رای‌ ت‍س‍خ‍ی‍ر, و چ‍ن‍د داس‍ت‍ان‌ دی‍گ‍ر. زوار, تهران, ص ۱۴۰ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۵
تد هیوز, آدم آهنى. امیركبیر، همگام با كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۹۲ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
جان کریستوفر, برکه‏ ى آتش. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران‌, ص ٢٣٥ص, ۱۳۵۳.
ایان فلمینگ, چیتی چیتی بنگ بنگ. پديده، فرانکلین, تهران, ص ۱۶۳ص, ۱۳۵۳.
جان کریستوفر, شهر طلا و سرب. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۱۴ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
نورالدین زرین کلک, قصه ی کرم ابریشم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢١] ص, ۱۳۵۲.
م‍س‍اف‍ران‌ زم‍ان‌, و چ‍ن‍د داس‍ت‍ان‌ دی‍گ‍ر. ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ زوار, تهران, ص ۱۰۲ ص, ۱۳۵۲.
میتیایف, مورچه و فضانورد. پروگرس, مسکو, ص [١٧]ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
الیزابت بروزوسكا و رضايى, نادر, بچه یى که غذا نمى خورد. همگام با كودكان و نوجوانان، اميركبير, تهران, ص [۲۲] ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
النور کامرون, پ‍رواز ع‍ج‍ی‍ب‌ ب‍ه‌ س‍ی‍اره‌ ق‍ارچ‌. اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران, ص ۱۹۳ص‌, ۱۳۴۹.
جان کریستوفر, کوههای سفید. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٠٨ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۳۷
ژول ورن, از زمین تا کره ماه. بنگاه مطبوعاتی عطائی, تهران, ص ١٣٦ص, ۱۳۳۷.