کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is دبستان ها  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۰
جدایی کودک از محیط خانه و دامان مادر. پیک معلم و خانواده, ص ٩-١٤, ۱۳۵۰.
۱۳۴۳
طلعت فرخنده و براهنی, مطالعه وضع موجود دبستانهای تبریز. دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات, تبریز, ص ۹۵ص., ۱۳۴۳.
۱۳۳۹
اخبار فرهنگی : افتتاح دبستان - اردستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲, ۱۳۳۹.
۱۳۳۶
آمار اجمالی فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۹, ۱۳۳۶.
۱۳۳۲
در شهر ما. روشن فکر, ص ٦, ۱۳۳۲.
۱۳۳۱
چگونگی پذیرش شاگردان در دبیرستانها و دبستانها. حمایت کودکان, ص [۱۹]-۲۰, ۱۳۳۱.
۱۳۲۰
تأسیس کتابخانه در دبستانها. اطلاعات, ص ١, ۱۳۲۰.
۱۳۰۹
مدارس ولایات. کوشش, ص ۸۳, ۱۳۰۹.