جدایی کودک از محیط خانه و دامان مادر

عنوانجدایی کودک از محیط خانه و دامان مادر
گونهمقاله
شماره دسترسی٧٠٦٠
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

نیمه اول مهر ماه ١٣٥٠

شماره

دوره ٨ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩-١٤
وضعیت رنگ

مصور، عکس، طرح (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم و خانواده, دبستان ها, روانشناسی کودک, كودكستان ها, مقاله
متن کامل

بررسی دلایل بی میلی کودکان برای رفتن به کودکستان و دبستان در روزهای نخست، ضرورت ایجاد آمادگی در کودک برای ترک محیط خانه، طرح مواردی که ترک کردن محیط خانه برای کودک مشکل ایجاد می کند و چگونگی پرورش اعتماد به نفس در کودک .Nike Sneakers Store | Nike, adidas, Converse & More