انتقاد قوانین: قانون تربیت معلم

عنوانانتقاد قوانین: قانون تربیت معلم
گونهمقاله
نویسندگانبیرشک, احمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۵-۱۳۸۱

ناشرسخن
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۲۲

شماره

س۱ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۶-۵۳
موضوعبیرشک، احمد, تربیت معلم, دبستان ها, سخن, قوانین و مقررات, معلمان, مقاله
متن کامل

بررسی اهمیت آموزش آموزگاران در مقطع دبستان و قوانین مربوط به آن.Best jordan Sneakers | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE