مدارس ولایات

عنوانمدارس ولایات
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۳ اردیبهشت ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۸۳ (۱۲۶۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۳
موضوعدبستان ها, دبیرستان ها, کوشش, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خبر گسترش و برپایی مدرسه های ابتدایی و متوسطه در روستاها و نقاط مرزی.Nike shoes | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp