ج‍س‍ت‍ج‍و در ر‌ا‌ه‍‍ه‍‍ا و روش‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ت‍رب‍ی‍ت

عنوانج‍س‍ت‍ج‍و در ر‌ا‌ه‍‍ه‍‍ا و روش‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ت‍رب‍ی‍ت
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٥
پدیدآورندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٦-

ناشرآتلیه
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۶۲
تعداد صفحه٢٤٩ص
پدیدآورندگان

توران میرهادی (خمارلو)

موضوعآتلیه, توران میرهادی (خمارلو), دبستان ها, کتاب, کودکستان غیردولتی, مدرسه غیردولتی, مدرسه فرهاد, مدرسه ها
عنوان کوتاه‌از ت‍ج‍رب‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍درس‍ه‌ ف‍ر‌ه‍‍اد؛ ۳
نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٦٢
متن کامل

شرح تجربه های اداری، آموزشی و پرورشی توران میرهادی در کودکستان، دبستان و راهنمایی فرهاد از سال ۱۳۳۱.شرح تجربه های اداری، آموزشی و پرورشی توران میرهادی در کودکستان، دبستان و راهنمایی فرهاد از سال ۱۳۳۱.Nike sneakers | シューズ