تأسیس کتابخانه در دبستانها

عنوانتأسیس کتابخانه در دبستانها
گونهمقاله
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۲۰
تاریخ نشر

١٢ مهر ١٣٢٠

شماره

س ١٦ ش٤٦٦٩

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١
موضوعاطلاعات, دبستان ها, کتابخانه آموزشگاهی, مقاله
متن کامل

خبر تأسیس کتابخانه در دبستان ها برای کامل شدن آموزش مطالبی که آموزگاران درس می دهند و اهدای ۵۰ جلد کتاب به هر دبستان.Best Sneakers | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD