کتاب برای کودکان

عنوانکتاب برای کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۱۹م
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

١٢٨٢-١٣٥٧

ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

زمستان ١٣٣٧

شماره

س ١ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥٢٠-٥٢٢
موضوعخواندن, راهنمای کتاب, کتابخانه آموزشگاهی, م‍ح‍م‍د پ‍روی‍ن‌ گ‍ن‍اب‍ادی, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

نویسنده پس از اشاره به پایین بودن نرخ مطالعه در میان جوانان، درباره کتابخانه هایی که در دبیرستان و دانشسرا راه اندازی کرده و از تاثیر آن ها در ایجاد شوق مطالعه در جوانان سخن می گوید. برای عادت دادن کودکان به مطالعه باید در مدرسه ها کوشش های بیشتری صورت گیرد و کتابخانه های آموزشگاهی راه اندازی شود تا انگیزه خواندن در دانش آموزان به وجود آید. برای بهبود و سرعت بخشیدن به کار، می توان از تجربه های برخی کشورهای دیگر از جمله انگلستان هم سود جست.Sports Shoes | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp