کاربرگه

Found 33 results
فیلترها: کلیدواژه is کتابخانه آموزشگاهی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
جواد هاشمی دهکردی, چگونه در شهرکرد کتابخانه های کودک را تشکیل دادم. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٧٢] – ١٧٧., ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), گزارش برنامه تجربی یک ساعت مطالعه در هفته برای تمام کلاسهای دبستان فرهاد سال تحصیلی ۴۵ – ۱۳۴۴. در جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, صص ص. ۱۳۲–۱۴۳, ۱۳۶۳.
۱۳۵۷
توران میرهادی (خمارلو), دو گ‍ف‍ت‍‍ار, (ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌آم‍وزش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ ‌آن‌ در ‌ای‍ج‍‍اد ‌ع‍‍ادت‌ ب‍ه‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍ه‌). بی نا, بی جا, ص ۹۰ص‌, ۱۳۵۷.
۱۳۵۴
کتابخانه و کتابخوانی: به مناسبت روز جهانی کتاب کودک. پیک معلم و خانواده, ص ۳۷۸-۳۸۱, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
صدیقه فیال و رهبری, شیرین, راهنمای انتخاب و تهیه کتاب در کتابخانه های دبیرستانی, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۲۰ص., ۱۳۵۲.
گفتگو با خانم محبوب نورصالحی, متصدی کتابخانه در مدرسه فرهاد تهران درباره کودکان و کتاب و کتابخانه ". پیک معلم و خانواده, ص ۷۵-۸۱, ۱۳۵۲.
نکته هایی درباره کتابخانه مدرسه. پیک معلم و خانواده, ص ۴۵۴-۴۵۷, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
فروردین راستین و شادمان, زهرا, بررسی کتابخانه‌ های دبستانهای تهران, ش کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۱.
بدری ارباب شیرانی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
زرین تاج بذرافشان, تاسیس کتابخانه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۴۹.
جواد هاشمی دهکردی, چگونه در شهرستان شهرکرد کتابخانه های کودک را تشکیل دادم. گزارش شورای کتب کودک, ص ٨-١٣, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
متین دخت سپهری و انصاری (محقق), نوش آفرین, راهنمای کتابداران مدارس, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۳۰۰ص., ۱۳۴۸.
آذر پورآذر و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۴۸.
کتابخانه دایر بود. جوانان امروز, ص ۲۷, ۱۳۴۸.
۱۳۴۳
ملویل دیویی, طبقه بندی اعشاری دیویی: برای استفاده در کتابخانه های مدارس و کتابخانه های عمومی. شورای کتاب کودک, تهران, ص ٣٩ص, ۱۳۴۳.
شورای کتاب کودک, گزارش فعالیتهای سال دوم شورای کتاب کودک (۱۳۴۲-۱۳۴۳). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, ۱۳۴۳.
۱۳۳۹
جمع‌آوری مجلات و کتب مخصوص کودکان. کتابهای ماه, ص ٣١١, ۱۳۳۹.
۱۳۳۷
محمد پروین گنابادی, کتاب برای کودکان. راهنمای کتاب, ص ٥٢٠-٥٢٢, ۱۳۳۷.
لیلی آهی (ایمن), کتابخانه کودک. راهنمای کتاب, ص [٥٢٦] – ٥٢٧, ۱۳۳۷.
۱۳۲۰
تأسیس کتابخانه در دبستانها. اطلاعات, ص ١, ۱۳۲۰.
۱۳۰۹
صادقی, جشن کتاب. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
۱۳۰۸
جعفر الهی, تاسیس کتابخانه مدرسه ایرانیان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۸.
مدیر مدرسه ایرانیان, تجهیز کتابخانه مدرسه اتحاد ایرانیان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۵ص, ۱۳۰۸.