هدی در شهر

عنوانهدی در شهر
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٧٧ک
پدیدآورندگاناشپیری, یوهانا (هویسر)
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٧-١٩٠١

پدیدآورندگان همکارنعیمی نعمتی, محسن
ناشربامداد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه١٩ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

[یوهانا اشپیری]؛ ترجمه محسن نعیمی - نعمتی

موضوعادبیات ترجمه, بامداد, داستان آلمانی, کتاب, محسن نعیمی - نعمتی, یوهانا اشپیری, یوهانا اشپیری (هویسر)
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٤
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

خاله هدى، او را از نزد پدربزرگش به شهر فرانکفورت می برد تا پیش کلارا دختر فلج بماند. مادر کلارا مرده و پدرش همیشه در سفر است. خانم "ردموند" از او مراقبت می کند. هدی و کلارا با هم بسیار دوست می شوند. اما هدی از زندگی کردن در شهر بسیار ناراحت است.Sportswear Design | Nike Off-White