هایدی: دختر کوهستان

عنوانهایدی: دختر کوهستان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٦٩ک
پدیدآورندگاناشپیری, یوهانا (هویسر)
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٧-١٩٠١

پدیدآورندگان همکارنیکپور, مهرداد
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: هایدی عنوان اصلی:[Heidi]

ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٧٧ص
اندازه١٤*٥/٢٠ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ژوهنا سپری؛ ترجمه مهرداد نیکپور

موضوعادبیات ترجمه, بی نا, داستان آلمانی, ژوهنا سپری, کتاب, مهرداد نیکپور, یوهانا (هویسر) اشپیری
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

متن کامل

هایدی از کوه های آلپ به شهر فرانکفورت می رود تا همبازی دختری فلج به نام کلارا شود. اما او که آزادانه در محیط کوهستانی آلپ زندگی کرده است، زیاد در شهر نمی ماند و به کوهستان نزد پدربزرگ خود باز می گردد. او از کلارا دعوت می کند که به آنجا برود. کلارا دعوت او را قبول می کند، اما چرخ دستی اش در کوهستان می شکند و چند روزی مجبور می شود به کمک هایدی و پسر چوپان راه برود. سرانجام روزی می تواند خود به تنهایی حرکت کند.
اصل کتاب به آلمانی، ترجمه فارسی از روی ترجمه انگلیسی انجام شده است.Nike sneakers | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov