نقدها و نظرها : نظرآزمایی: تدریس زبان بیگانه در دبستان

عنواننقدها و نظرها : نظرآزمایی: تدریس زبان بیگانه در دبستان
گونهمقاله
شماره دسترسی۸۱ن ا
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۴۷

شماره

دوره ۵ ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲۰-۳۲۲
موضوعآموزش ابتدائی, آموزش زبان دوم, پیک معلم و خانواده, توران میرهادی (خمارلو), مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

اشاره به نکات مثبت و منفی آموزش زبان بیگانه در سنین کودکی و تاکید بر احتیاط بسیار زیاد در آموزش آن در کودکانی که در سنین کودکستان و دبستان هستند. بر شمردن شروطی در آموزش زبان بیگانه به این کودکان برای در امان ماندن از زیان های آن. در پایان به سه سوال مطرح شده که لزوم آموزش زبان خارجی در دبستان، در صورت لزوم، علت عدم اجرای آن در مدرسه های دولتی و علت توجه بیش از اندازه مدرسه های خصوصی به آموزش زبان بیگانه، بوده اند، پاسخ هایی داده شده است.Sports Shoes | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify