کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is آموزش زبان دوم  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
آموزش زبان خارجی به بچه‌ها. مکتب مام, ص ۲۳-۲۵, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
حسن بشارت, تدریس زبان بیگانه در دبستان. پیک معلم و خانواده, صص ۴۷۶-۴۸۳, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
علی اصغر شمس و نیساری, سلیم, بحث درباره ی روش تدریس زبان در دبستان های آذربایجان و عیوب آن و راهنمایی هایی برای اصلاح, ش علوم تربیتی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۱۴ص., ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
احمد آرام, تعلیم و تربیت و ارتباط. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۰-۲۱, ۱۳۴۹.
۱۳۳۸
ناتل خانلر پرویز, فرنگی بازی. سخن, ص ۳۴۳-۳۴۷, ۱۳۳۸.
۱۳۳۵
اقتراح : آیا تعلیم یک زبان خارجی در دبستان مفید است ؟. آموزش و پرورش, ص ۱۰۲۳-۱۰۳۱, ۱۳۳۵.
۱۳۲۳
محمد باقر هوشیار, زبان خارجه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۱۷-۴۲۵, ۱۳۲۳.
۱۳۱۵
برنامه زبان فارسی. تعلیم و تربیت, ص [۸۹۹]-۹۰۰, ۱۳۱۵.
غلامحسین زیرک زاده, چند نکته در باب تدریس السنه خارجه در ایران. تعلیم و تربیت, ص [۱۸۸]-۱۹۵, ۱۳۱۵.
۱۳۱۴
حبیب الله صحیحی, آموختن لغات و کلمات در دبستان. تعلیم و تربیت, ص [۷۸]-۸۱, ۱۳۱۴.
۱۳۱۳
سعید نفیسی, کلیات تدریس زبان بیگانه. تعلیم و تربیت, ص ۲۷۲-۲۷۴, ۱۳۱۳.
۱۳۰۸
در مدارس ترکیه. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.