کاربرگه

Found 45 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات عامیانه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
قصه اتل، متل، توتوله. نیل, تهران, ص [١٨] ص, نوشته شده.
قصه موش دم بریده. نیل, تهران, ص [١٦] ص, نوشته شده.
قصه نارنج و ترنج. نیل, تهران, ص [٢٢] ص, نوشته شده.
صمد بهرنگی, کچل کفتر باز. بی نا, بی جا, ص ۲۴ ص, نوشته شده.
محمد علی نقیب الممالک, کلیات هفت جلدی امیر ارسلان رومی و ملکه فرخ لقا. راه چمنی, بی جا, ص ٢٤٨ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
احمد شاملو, ق‍ص‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ا‌ی‌ ن‍ن‍ه‌ دری‍‍ا. امیرکبیر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۴۰ص, ۱۳۵۷.
احمد شاملو و حقیقی, ابراهیم, قصه دروازه بخت. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر،ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلای‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [٦٤] ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۳
ابوالقاسم انجوی شیرازی, قصه های ایرانی. امیركبیر, تهران, ص ٢١١ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
آدرین بول ون, اسلوب علمی تنظیم مواد قصه های عامیانه. سخن, صص ۱۱۵۹-۱۱۷۰, ۱۳۵۱.
محمود مشرف آزاد تهرانی, قصه ی طوقى. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۲٣ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
صمد بهرنگی, ادبیات و فولکلور آذربایجان. در بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس, صص ۱۳۶-۱۴۸, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, پسرک لبوفروشو چند قصه دیگر. شمس، دنیا, تبریز، تهران, ص ۴٠ص, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, مشخصات قهرمان در افسانه های آذربایجان. در بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس, صص ۱۴۹-۱۵۲, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محمد علی نقیب الممالک, امیرارسلان نامدار. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٩ ص, ۱۳۴۷.
احمد شاملو, ق‍ص‍ه‌ ‌ه‍ف‍ت‌ ک‍لا‌غ‍ون. ک‍ت‍‍اب‌ زم‍‍ان‌, تهران, ص [۲۲] ص‌, ۱۳۴۷.
صمد بهرنگی, کوراوغلو و کچل حمزه. روزبهان, بی جا, ص ٦٢ص, ۱۳۴۷.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, گنجشک و مردم. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص ٢٥ ص, ۱۳۴۷.
صمد بهرنگی, یک نمونه دیگر از مقالات تحقیقی صمد: مشخصات قهرمان در افسانه ای آذربایجان. آرش, ص ٥٥-٥٦, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
صمد بهرنگی, انتقاد کتاب : سازمین س‍ؤزو ( نوای ساز من ). راهنمای کتاب, صص ۱۷۶-۱۸۲, ۱۳۴۵.
محمد جعفر محجوب, ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌ع‍و‌ام ‌. ج‍‍ه‍‍ان‌ ن‍و, ص ٣-١٨, ۱۳۴۵.
۱۳۴۰
محمد پروین گنابادی, بازی‌های محلی, عمو زنجیرباف ". كتاب هفته, صص ۳۴۸-۳۴۹, ۱۳۴۰.
ولی رضائی, کتاب کوچه: متل گنجیشکه: روایت کردی کرمنشاهی بلبل سرگشته. کتاب هفته, ص [١٦٥]-١٦٦, ۱۳۴۰.