ماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو

عنوانماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٧٢ک
پدیدآورندگانکولودی, کارلو
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٦-١٨٩٠

پدیدآورندگان همکارمهرین, مهرداد
ناشرخشایار
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٠]ص
اندازه١٧*٥/٢٣س.م
پدیدآورندگان

ترجمه مهرداد مهرین

موضوعادبیات ترجمه, خشایار, فانتزی ایتالیایی, فانتزی پریان, کارلو کولودی, کتاب, مهرداد مهرین
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٦٠٠ ریال

عنوان کوتاهداستانهای خشایار؛ ١١
متن کامل

پدر ژپتو آدمکی چوبی به نام پینوکیو ساخت. او شروع به حرکت کرد و پدر ژپتو او را به مدرسه فرستاد، اما پینوکیو کتابهایش را فروخت و به تئاتر و سیرک رفت. او که در اثر شیطنت زیاد گوشهایش دراز شده بود به دریا رفت و نهنگ او را خورد. در شکم نهنگ پینوکیو دوباره تبدیل به همان آدمک چوبی شد و پدر ژپتو را پیدا کرد. فرشته مهربان هر دو را از شکم نهنگ نجات داد. پینوکیو قول داد بچه ی خوبی باشد. فرشته او را به یک پسر واقعی تبدیل کرد.short url link | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp