کاربرگه

Found 11 results
فیلترها: کلیدواژه is فانتزی پریان  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
کارلو کولودی, پینوکیو. شرکت ٤٨ داستان، داستانهای ناطق (سوپر اسکوپ), تهران, ص [٣٤]ص, نوشته شده.
پینوکیو سیری در ماجراها. دادجو, تهران, ص [٥٠]ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, پینوکیو غرق در خوشبختی. سپیده، کورش, بی جا, ص ١٦ ص, نوشته شده.
پینوکیو و دوستانش. دادجو, تهران, ص ٥٠ص, نوشته شده.
آسترید لیندگرن (اریکسون), دزد در جنگل نیست. پدیده, تهران, ص ١٥١ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, ماجراهای پینوکیو. خشایار, بی ج, ص ١٧٣ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, ماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو. خشایار, تهرا, ص [١٠]ص, نوشته شده.
۱۳۵۱
کارلو کولودی, پینوکیو, آدمک چوبی. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، [نیویورک], ص ٢٤٠ص, ۱۳۵۱.
کارلو کولودی, پینوکیو: آدمک چوبى. کتابهاى جيبى، فرانکلين, تهران، [نیويورك], ص ۲۴۰ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
ادوارد پاگرام, آقای هیچکس. امیركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص [٣٠] ص, ۱۳۴۹.
۱۳۳۸
کارل چاپک, داستانهای جن و پری. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ۲۵۹ص, ۱۳۳۸.