کاربرگه

Found 442 results
فیلترها: کلیدواژه is کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جبار باغچه بان, بابا الثلج‌. كانون پرورش فكری‌كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۲۴ص, نوشته شده.
جلال الدین مولوی, پرنده چه گفت؟, بر اساس حکایتی از مثنوی مولوی. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ص, نوشته شده.
نیما یوشیج, ت‍وک‍‍ای‍‍ی‌ در ق‍ف‍س‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٢١ ص, نوشته شده.
ک‍ارب‍رگه‌ ‌اطلاعاتی کتابخانه های روستایی ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودکان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص, نوشته شده.
کتابخانه های روستایی و کتابخانه های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۳۸ص., نوشته شده.
م‍رک‍ز ت‍ول‍ی‍د ت‍ئ‍‍ات‍ر و ت‍ئ‍‍ات‍ر ‌ع‍روس‍ک‍‍ی‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, تهران, ص (٣٨) ص, نوشته شده.
۱۳۸۱
گ‍ز‌ارش‌ مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی (۱۳۴۹- ۱۳۸۰). ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش ‌ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۲ص, ۱۳۸۱.
۱۳۷۲
سیر تحول ادبیات کودکان در ایران. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۴۸] – ۱۵۲, ۱۳۷۲.
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
۱۳۵۷
آتش باش تا برافروزی, گزیده ای از سخنان خواجه عبدالله انصاری. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٣ص, ۱۳۵۷.
نیما یوشیج, اف‍س‍‍ان‍ه. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٣٨ص, ۱۳۵۷.
ادیت نزبیت, ب‍چ‍ه ‌ه‍ای‌ راه‌آه‍ن‌. ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, تهران, ص ۳۲۱ ص, ۱۳۵۷.
هکتور هانری مالو, باخانمان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٥٧ص, ۱۳۵۷.
سیاوش کسرائی, بعد از زمستان در آبادى ما. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۷.
سوفی سگور, پایان شب سیه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢١١ص, ۱۳۵۷.
موریس دروئون, تیستو سبز انگشتى. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران‌, ص ١٥٨ص, ۱۳۵۷.
جشنواره فیلمهای کودکان: موفق ترین رویداد سینمایی. رستاخیز, ص ۱۲, ۱۳۵۷.
مونرو لیف, س‍لام‍ت‌ م‍ای‍ه‌ ن‍ش‍اط اس‍ت‌. ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, تهران, ص ۳۵ ص, ۱۳۵۷.
عبادتى چون تفکر نیست, از سخنان حضرت محمد (ص). کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۴ ص, ۱۳۵۷.
فیلمسازی برای کودکان در ایران: رهایی - برنده جایزه نخست در جشنواره جهانی. رستاخیز, ص ۱۲-۱۳, ۱۳۵۷.
آخیم بروگر, قصه های برونو. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١١٧ص, ۱۳۵۷.
کاوه گلستان, قلمکار. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۴۷ص, ۱۳۵۷.
اریش کستنر, کلاس پرنده. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٨٦ص, ۱۳۵۷.
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۳۶ ۱۳۵۶‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌،رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌, تهران, ص [۱۲۸]ص‌, ۱۳۵۷.
غلامحسین ساعدی, گ‍م‍ش‍ده‌‌ی‌ ل‍ب ‌دری‍‍ا, داستانی از کرانه های خلیج فارس. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۴۵ص‌, ۱۳۵۷.
دیوید ویلکرسون, ن‍وج‍وان‍ان‌ چ‍ه‌ م‍ی‍ج‍وی‍ن‍د؟, م‍ح‍ب‍ت‌ در ش‍ه‍ری‌ ف‍اس‍د. ک‍ان‍ون‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ای‍ران, تهران, ص ۱۸۶ ص, ۱۳۵۷.
احیائی، محمود, نمایشگاه کتاب های کودکان و نوجوانان. رستاخیز, ص ۱۹, ۱۳۵۷.
ثمین باغچه‏بان, نوروزها و بادبادک ها. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۲۴ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
آغاز به کار کتابخانه های سیار تهران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۳, ۱۳۵۶.
از یک تا ده. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص (۲۲)ص, ۱۳۵۶.
افتخاری دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۰, ۱۳۵۶.
افتخاری دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۴, ۱۳۵۶.
ناهید حقیقت, الفبای فارسی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص (۳۶)ص, ۱۳۵۶.
با دست های کوچکمان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ج٢, ۱۳۵۶.
با هم زندگی کنیم, قصه هایی از ایران، هند، ژاپن، مصر، شوروی، انگلیس، فرانسه، امریکا، چکسلواکی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٦٠ ص, ۱۳۵۶.
ماریا گریپه, بابای شب. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۵۶.
سرگی ولادی میخالکوف, بچه ها شما در هر کاری آزادید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٤٤] ص, ۱۳۵۶.
برنامه نمایش فیلم برای کودکان در تعطیلات تابستان اعلام شد. رستاخیز, ص ۲, ۱۳۵۶.
احیائی، محمود, به مناسبت تشکیل نمایشگاه جهانی کتاب کودک, در نمایشگاه کمبود کتابهای ویژه نوجوانان محسوس است ". رستاخیز, ص ۱۵, ۱۳۵۶.