کاربرگه

Found 45 results
فیلترها: کلیدواژه is مدرسه غیردولتی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مدرسه جهان تربیت. نوشته شده.
مدرسه جهان تربیت. نوشته شده.
مدرسه فرهاد. نوشته شده.
مدرسه فرهاد. نوشته شده.
مدرسه مهران. نوشته شده.
۱۳۵۷
توران میرهادی (خمارلو), دو گ‍ف‍ت‍‍ار, (ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌آم‍وزش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ ‌آن‌ در ‌ای‍ج‍‍اد ‌ع‍‍ادت‌ ب‍ه‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍ه‌). بی نا, بی جا, ص ۹۰ص‌, ۱۳۵۷.
۱۳۵۰
ذکایی بیضایی, یک خاطره فرهنگی. خاطرات وحید: شامل گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران, ص ۱۱۰, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
ناصر انقطاع, مدارس ملی ایران. مکتب مام, ص ۵۰-۵۵, ۱۳۴۹.
۱۳۳۹
اخبار فرهنگی : نظارت در کار مدارس ملی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۲۷, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
محیط طباطبائی, تراژدی مدارس ملی. تهران مصور, ص ۱۱، ۵۰, ۱۳۳۸.
۱۳۳۴
محمود مهران, اجازه تأسیس دبستان پسرانه روش نو, ش وزیر فرهنگ. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۳۴.
۱۳۱۶
بخشنامه : اداره تعلیمات ولایات. تعلیم و تربیت, ص ۱۸۴, ۱۳۱۶.
۱۳۱۵
علی اصغر حکمت, اداره تعلیمات ولایات. اداره اوقاف. تعلیم و تربیت, ص [۳۱۸]-۳۱۹, ۱۳۱۵.
۱۳۱۳
نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران. تعلیم و تربیت, ص ۶۲-۶۳, ۱۳۱۳.
۱۳۱۲
رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت, ساعات تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
۱۳۰۹
تدوین لایحه. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
خاتمه امتحانات. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
شرایط مدارس ملی. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
اداره معارف و اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب, گزارش مدارس ملی. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, ص ۵ص, ۱۳۰۹.
اداره معارف و اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب, مدارس ملی فارس. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, ص ۵ص, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: تهیه بودجه. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
۱۳۰۸
مجلس شوری: اعانه مدارس. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.