زمستان: جشنها و آداب و معتقدات

عنوانزمستان: جشنها و آداب و معتقدات
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٥٣
پدیدآورندگانانجوی شیرازی, ابوالقاسم
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٠-١٣٧٢

پدیدآورندگان همکارپور, لیلى تقى, ظریفیان جدی, محمود, درودیان, ولی الله
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: جشنها و آداب و معتقدات زمستان: استانهای آذربایجان و همدان

ناشرامیركبیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحهج
اندازه٥/١٦*٥ /٢٣س.م
پدیدآورندگان

گردآوری و تالیف ابوالقاسم انجوی شیرازی؛ تصویرگر لیلى تقى پور؛ دستیاران محمود ظریفیان جدى، ولى الله دوردیان

موضوعابوالقاسم انجوی شیرازی, ادبیات تالیف, ادبیات عامیانه, ادبيات تاليف, افسانه شاهی, افسانه عدالتی, امیر کبیر, بازنویسی, بازی و سرگرمی, داستان حماسی, دستیاران محمود ظریفیان جدى, کتاب, لیلی تقی پور, لیلی تقی‏ پور, مجموعه ها, ولى الله دوردیان
گروه سنی(د،ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

با کاغذ سفید و جلد سلوفان ٢١٠ ریال. با کاغذ و جلد معمولی ١٦٥ ریال

عنوان کوتاهگنجینه فرهنگ و مردم؛ ٦
متن کامل

آشنایی با مجموعه ی جشن ها، سرگرمی ها، نمایش ها و قصه‏های شب چله و شب نشینى های زمستانى در استان هاى آذربایجان و همدان.Best Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify