کاربرگه

Found 24 results
فیلترها: کلیدواژه is بازی و سرگرمی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محمد زمان زمانی, جهانشاهی, فریدون, و پایان, عزیزالله, بازی و سرگرمی(۱۷). ص ص١٧, نوشته شده.
محمد زمان زمانی, جهانشاهی, فریدون, و پایان, عزیزالله, بازی و سرگرمی(۳۱). ص ص٣١, نوشته شده.
عزیزالله پایان, جهانشاهی, فریدون, و زمانی, محمد زمان, بازی و سرگرمی(۵). ص ص٥, نوشته شده.
حسین امید, تفریحات علمی, یا صد روز سرگرمی و تفریح و تفنن. کتابفروشی سروش, بی جا, ص ٣ج, نوشته شده.
جوجه اردک زشت(۳). ص ص[۳], نوشته شده.
محسن رمضانی, هنرهای دستی. پدیده, تهران, ص ٢ج, نوشته شده.
محسن رمضانی, هنرهای دستی. پدیده, تهران, ص ج, نوشته شده.
۱۳۵۶
کاوه داداش زاده, نقاشی و دنیای بچه ها. توکا, تهران, ص ١٢٠ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
برندا جکسن, خرده ریزها را دور نریزیم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٧٢ص, ۱۳۵۵.
فرنگیس فرو پور, کاردستی با اشیاء ساده. انتشارات تلویزیون آموزشی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، سروش, تهران, ص ٥ج, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
ابوالقاسم انجوی شیرازی, زمستان: جشنها و آداب و معتقدات. امیركبیر, تهران, ص ج, ۱۳۵۴.
بات, شطرنج بازی کنیم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٠٥ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۰
دیک برونا, سیرک. پديده, تهران, ص [۲۴] ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
ایرج جهانشاهی و وزیری, فردوس, پیک کودک, دو هفته یکبار ج. وزارت آموزش و پرورش، فرانکلین, تهران, ۱۳۴۸.
۱۳۴۵
مهدی غروی, ب‍‍از‌ی‌ و س‍رگ‍رم‍‍ی. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه ‌خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۳۰ص‌, ۱۳۴۵.
روت لئون, من چه هستم؟. فرانكلین، علی اکبر علمی, تهران, ص [۲٢] ص, ۱۳۴۵.
۱۳۳۶
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال پنجم ابتدائی‌. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, تهران‌, ص ج, ۱۳۳۶.
ن.و. استوونسکی, سرگرمیها. بی نا, بی جا, ص ۱۹٤ ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال چهارم ابتدائی. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, تهران‌, ص ۲ج, ۱۳۳۵.
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال ششم ابتدائی‌. صندوق مشترك فرهنگی ایران و امریكا, تهران‌, ص ۲ج‌, ۱۳۳۵.
۱۳۲۹
امان‌ پادگرنی, ۱۰۰ صد بازی دبستانی. شركت نسبی اقبال و شركاء, تهران, ص ۱۲۰ ص‌, ۱۳۲۹.
۱۳۱۹
عباسعلی روحانی نجف آبادی, پرورش کودکان در کودکستان ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ٣١- ٦٦, ۱۳۱۹.
۱۳۰۹
مترجم السل بهایی, اوقات, هفتگی ج. سازمان زنان ایران, تهران, ۱۳۰۹.