کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان حماسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
رستمنامه از برای سرگرمی. مطبعه اخوان کتابچی (اسلامیه), تهران, ص ۳۱ ص, نوشته شده.
الیاس بن یوسف نظامی, ک‍ل‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍ب‍ارت‌ ه‍ف‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌: ب‍ه‍رام‌ گ‍ور و ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر. م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌, بی جا, ص ۱۷۵ص‌, نوشته شده.
۱۳۵۷
ابوالقاسم فردوسی, کاوه آهنگر. آبان, بی جا, ص ٤٨ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
ابوالقاسم فردوسی, کاوه آهنگر. ایما, بی جا, ص ٣١ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
رستم و اسفندیار, اقتباس از شاهنامه ی فردوسی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٨ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
محمود کیانوش, از کیکاوس تا کیخسرو (آفتاب). اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر, تهران, ص ٧٩ص, ۱۳۵۴.
محمدرحیم اخوت, اشکى بر اسفندیار, برداشت از شاهنامه، براى نوجوانان. نقش جهان, اصفها, ص ۳۳ص, ۱۳۵۴.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, زمستان: جشنها و آداب و معتقدات. امیركبیر, تهران, ص ج, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
امید, دلاور سرخ پوش, و چند داستان دیگر.. موسسه مطبوعاتی عطائی, تهران, ص ١٥٠ص, ۱۳۵۲.
ابوالقاسم فردوسی, گردآفرید, براساس داستانی از شاهنامه ی فردوسی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤] ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
احسان یارشاطر, داستانهای ایران باستان, مبتنى بر آثار اوستایى- فارسى باستان- پهلوى – پارتى - سعدى. بنگاه ترجمه و نشركتاب, تهران, ص ۱۸۷ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
سیاوش کسرائی, آرش کمانگیر. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٢]ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
محمد نژد جوادی پور, برزو پسر سهراب. پدیده, تهران, ص ۱۰٨ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۷
محسن رمضانی, افسانه‏هائى از شاهنامه. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
۱۳۳۶
احسان یارشاطر, داستانهای ایران باستان‌. وزارت فرهنگ‌، اداره مطالعات و برنامه‌ها, تهران‌, ص ۱۸۷ص‌, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
احسان یارشاطر, داستانهاى شاهنامه. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, بی جا, ص ج, ۱۳۳۵.