کاربرگه

Found 52 results
فیلترها: کلیدواژه is امیر کبیر  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جنیفر و. دی, حشره چیست؟. امیرکبیر, بی جا, ص ٣١ص, نوشته شده.
۱۳۵۹
علیرضا جهانشاهی و دهگان, کاوه, افسانه های فارسی در دیدگاهی نو و گسترده. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۱۵-۱۶, ۱۳۵۹.
انجوی گردآورنده قصه های ایرانی :, « این كتابها را نه كودكان می فهمند نه بزرگترها » ". در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۹-۱۰, ۱۳۵۹.
فریبرز مختاری و ظریفیان, محمود, سومین کتاب ... در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, ص ص. ۱۱, ۱۳۵۹.
قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۲۳-۲۴, ۱۳۵۹.
محمد حسن مجاهد, قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۱۹-۲۰, ۱۳۵۹.
قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۲۱-۲۳, ۱۳۵۹.
قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۲۴-۲۵, ۱۳۵۹.
قباد, قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۲۶-۳۰, ۱۳۵۹.
قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۱۶-۱۹, ۱۳۵۹.
قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۲۰-۲۱, ۱۳۵۹.
محمد جعفر محجوب, قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ۵-۸, ۱۳۵۹.
فرومون، میشل و وفایی, سینا, کوشش در راه تحقیق و حفظ آداب و رسوم و ذخائر توده ها. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, ص [۱]-۵, ۱۳۵۹.
گنجینه فرهنگ مردم. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, ص ص. ۲۶, ۱۳۵۹.
رامین و وفایی, مینا, یک سبک ادبی که شاهد گویای روح و عادات و آداب یک کشور است. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۱۲-۱۴, ۱۳۵۹.
۱۳۵۷
احمد شاملو, ب‍‍ارون. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [۲۸] ص‌, ۱۳۵۷.
صمد بهرنگی, تلخون, و چند قصه ى ديگر به همراه برگردان آذرى "تلخون". امیركبیر, تهران, ص [١٤٢] ص, ۱۳۵۷.
غلامحسین ساعدی, ک‍لات‍ه‌ ک‍ار. اميركبير, تهران, ص ۳۰ ص, ۱۳۵۷.
گل سرخ پدرم, قصه کودکان. امیرکبیر, خرم آباد, ص ١٦ص, ۱۳۵۷.
صمد بهرنگی, متلها و چیستانها (قوشماجالار، تاپماجالار). امیركبیر, تهران, ص ۸۷ ص, ۱۳۵۷.
اسد بهرنگی, نامه های صمد بهرنگی. امیرکبیر, تهران, ص ۸۱ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۵
رومن رولان, زندگانی بتهوون. امیرکبیر, تهران, ص ١٨٢ص, ۱۳۵۵.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, عروسک سنگ صبور. امیركبیر, تهران, ص ۲۶۷ص, ۱۳۵۵.
محمد علی جمالزاده, قسمتی از نامه استاد جمالزاده. در عروسك سنگ صبور، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, ص ص. هشت - سیزده, ۱۳۵۵.
دانیل کامیساروف, مجموعه گنجینه فرهنگ مردم. در عروسك سنگ صبور، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, ص ص. چهارده - هفده, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
ابوالقاسم انجوی شیرازی, قصه های ایرانی. امیركبیر, تهران, ص ٢١١ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
غلامحسین ساعدی, کلاته نان. امیرکبیر, تهران, ص ۳۵ ص, ۱۳۵۲.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, گل به صنوبر چه کرد ؟. امیركبیر, تهران, ص ج, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. امیرکبیر, تهران, ص ۲۷۹ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
فروغ ارباب, نبرد با اهرمن, "زندگى زرتشت". امیركبیر, تهران, ص ٦٥ ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
فضل الله مهتدی (صبحی), ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ب‍و‌ع‍ل‍‍ی‌ س‍ی‍ن‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۹۹ص, ۱۳۴۹.
فضل الله مهتدی (صبحی), افسانه های کهن. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ۲ج‌, ۱۳۴۹.
صمد بهرنگی, تلخون, و چند قصه ى دیگر. امیرکبیر, تهران, ص ١١٤ص, ۱۳۴۹.
نینا باودن, فرار. امیرکبیر, تهران, ص ٢٤٣ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
جان ارنست بک, م‍رگ‌ و زن‍دگ‍ی‌. اميركبير, تهران, ص ۱۹۹ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۴
نیکالای نیکالایویچ گورسکی, اسرار دریا. اميركبير, تهران, ص ۳۷۰ص, ۱۳۴۴.