کاربرگه

Found 37 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات تاليف  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
هانس کریستیان اندرسن, آدمک چوبی. شركت انتشارات علمی و تحقیقاتی آویش, [تهران], ص ٢٦ص, نوشته شده.
اژدهای سبز. غزالی, تهران, ص ١١٢ص, نوشته شده.
فرنگیس فروتن, اسب سواری. سروش، انتشارات تلویزیون آموزشی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران, تهران, ص ٤٤ص, نوشته شده.
محمد بن علی شمس تبریزی, اصل موضوع. اشرفی, تهران, نوشته شده.
فریناز سرفراز, پرنده و قفس ... زرین, بی جا, ص ١٢٥ص, نوشته شده.
رستمنامه از برای سرگرمی. مطبعه اخوان کتابچی (اسلامیه), تهران, ص ۳۱ ص, نوشته شده.
علیرضا میرزامحمد, سرمشق. علیرضا میرزا محمد, بی جا, ص ١٣ص, نوشته شده.
سرودها و ترانه ها, مخصوص سال دوم دبستان. اداره کل امور تربیتی، وزارت آموزش و پرورش, بی جا, ص ٢٦ص, نوشته شده.
شبهاى عرب. پدیده, تهران, ص ١٥٨ ص, نوشته شده.
شوهر کله طاس, مجموعه ای از بهترین جوکها، کاریگاتورها، و داستانهای خنده آور و چندین لطیفه منتشر نشده از ملانصرالدین برای کودکان و نوجوانان بهمران یک کارتن فکاهی هشت صفحه ای پنج رنگ از ماجراهای سد سک. معراجی, تهرا, ص ۱۰۰ص, نوشته شده.
احمد علی فراگردی, ک‍ت‍اب‌ ب‍ب‍ر. سازمان كودكان و نوجوانان هستی, تهران, ص ۴۴ ص, نوشته شده.
احمد علی فراگردی, ک‍ت‍اب‌ ش‍ی‍ر. سازمان كودكان و نوجوانان هستی, بی جا, ص ۴۳ص‌, نوشته شده.
میمون زیرک. معراجی, تهرا, ص ٤٠ص, نوشته شده.
ایرج, هنگامیکه دیوار فرو می ریزد. امام، هجرت, بی جا, ص ٥١ص, نوشته شده.
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
۱۳۵۷
نیما یوشیج, اف‍س‍‍ان‍ه. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٣٨ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
محمود احیایی, دریای وحشی. پيک نوجوانان, صص ۱۴-۱۸, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
محمود کیانوش, از کیکاوس تا کیخسرو (آفتاب). اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر, تهران, ص ٧٩ص, ۱۳۵۴.
ابوالقاسم فردوسی, بیژن و منیژه. بی نا, بی جا, ص ۵۴ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. گزارش شورای کتاب کودک, ص ۸-١٢, ۱۳۵۳.
سیروس سالمی, دوست دریا براى کودکان و نوجوانان. بهرنگ, تهران‌, ص ٦٢ص, ۱۳۵۳.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, راز صحرا. بعثت, [تهران], ص ٣١ ص, ۱۳۵۳.
اوژن یونسکو, قصه ی شماره ی سه. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٢٠] ص, ۱۳۵۳.
مهراندخت همرنگ (گلستانی), گل مرا فراموش مکن. پديده, تهران, ص ٣٠ ص, ۱۳۵۳.
ماهیها. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
محمود مشرف آزاد تهرانی, قصه ی طوقى. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۲٣ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
محسن بن علی تنوخی, ب‍‍اف‍ن‍ده‌ د‌ان‍ن‍ده‌, ی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ ‌از "ج‍‍ام‍‍ع‌ ‌ال‍ح‍ک‍‍ای‍‍ات‌ د‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌". ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۴ص‌, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
محمد بن ابراهیم عطار, افسانه سیمرغ. كتابهاى جیبى، فرانكلین, تهران, ص ۲۳ص, ۱۳۴۸.
الیاس بن یوسف نظامی, لیلى و مجنون - خسرو شیرین - یوسف و زلیخا. پديده, تهران, ص ١٤٤ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محمد حسین حقیقی, م‍‍اه‌ در دره‌‌ی‌ ن‍ی‍ل‍وف‍ر‌ه‍‍ا. ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [٩٧] ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
محمد بن عبدالملک ابن طفیل, ب‍چ‍ه‌ ‌آدم‌, ق‍ص‍ه‌ س‍‍اده‌ و ک‍وت‍‍اه‌ "ح‍‍ی‌ب‍ن‌ی‍ق‍ظ‍ان‌". ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۸۹ص, ۱۳۴۵.
۱۳۳۹
توران میرهادی (خمارلو), جادوگر شهر زمرد. راهنمای كتاب, صص ۶-۷, ۱۳۳۹.
توران میرهادی (خمارلو), داستان عروسک. راهنمای كتاب, صص ۴۷۹-۴۸۱, ۱۳۳۹.
۱۳۳۶
جلال الدین مولوی, دژ ‌ه‍وش‌ رب‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ۵۶ص‌, ۱۳۳۶.
۱۲۷۳
حسن رشدیه, وطن دلى. حسن رشدیه، دارالفنون مظفریه آدلی نظامیه, تبریز, ص ١١٠ص, ۱۲۷۳.