کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is حکایت‌ اندرزی عامیانه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
اژدهای سبز. غزالی, تهران, ص ١١٢ص, نوشته شده.
حکایت شیرین دزد و قاضى بغداد. شرکت نسبی کانون کتاب, تهران, ص ٣١ ص, نوشته شده.
احمد سعیدی خوزی, شیر مرد. معراجی, بی ج, ص ٤٠ص, نوشته شده.
۱۳۰۵
خلعت بخشیدن بهلول علیه ‏الرحمة. [بازار حلبی سازها], طهران, ص ٨ص, ۱۳۰۵.
۱۲۹۰
ابراهيم بن احمد صنيع السلطنه, اخلاق مصور. مطبعه کتابخانه علميه مصدق, طهران, ص ٢ج, ۱۲۹۰.
۱۲۸۱
شکر طعام. مطبعه میرزا على ‏اصغر, بی جا, ص ۱٦ ص, ۱۲۸۱.
۱۲۸۰
عبدالحمید بن عبدالباقی ثقفی, انیس‏الادبا و الاطفال. كارخانه آقا میرزا حسن, تهران, ص ۱۱۲ص, ۱۲۸۰.
۱۲۷۳
دزد و قاضى. دت دسا پرس, بمبئی, ص ٢٤ ص, ۱۲۷۳.
۱۲۷۰
جلال الدین مولوی, مثنوی اطفال, من کلام مولینا جلال الدین محمد بلخی. بی نا, [طهران], ص ۳۲۷ص, ۱۲۷۰.