اف‍س‍‍ان‍ه

عنواناف‍س‍‍ان‍ه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٦٧ک
پدیدآورندگاننیما یوشیج,
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٦-١٣٣٨

پدیدآورندگان همکارطاهباز, سیروس, دادخواه, بهمن, افجه ای, نصرالله
ناشرک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٣٨ص
اندازه٥/٣٣*٢٦س.م
پدیدآورندگان

ن‍ی‍م‍‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌ به کوشش سیروس طاهباز؛ ن‍ق‍‍اش‍‍ی‌ ب‍‍ه‍م‍ن‌ د‌ادخ‍و‌اه‌؛ خ‍ط ن‍ص‍ر‌ال‍ل‍ه‌ ‌اف‍ج‍ه ‌‌ا‌ی

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, بهمن دادخواه, ب‍‍ه‍م‍ن‌ د‌ادخ‍و‌اه‌, سیروس طاهباز, سیروس‌ طاهباز, شعر, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, ن‍ص‍ر‌ال‍ل‍ه‌ ‌اف‍ج‍ه ‌‌ا‌ی, ن‍ی‍م‍‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌
گروه سنی(ه)
وضعیت رنگ

مصور(رنگی)

بهاء

١٥٠ ریال

متن کامل

گفت و گویى میان عاشق و "افسانه " که هر کدام غم‏ها و شادی هاى خود را باز مى‏گویند و به تفسیر جهان، زندگى و واقعیت‏ها مى‏پردازند. عاشق، افسانه را با همه غیر واقعى بودنش مى‏ستاید و از او مى‏خواهد که او را نیز همراه خود به دیار افسانه‏هایش ببرد.