کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: پدیدآورنده is سیروس طاهباز  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
نیما یوشیج, اف‍س‍‍ان‍ه. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٣٨ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
با هم زندگی کنیم, قصه هایی از ایران، هند، ژاپن، مصر، شوروی، انگلیس، فرانسه، امریکا، چکسلواکی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٦٠ ص, ۱۳۵۶.
سیروس طاهباز, دیداری از سرزمین هانس کریستن آندرسن و بینال براتیسلاوا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۱۷-۱۸], ۱۳۵۶.
سیروس طاهباز, قدیمیترین شعر برای کودکان. فصلنامه کانون, صص ۴۳-۵۶, ۱۳۵۶.
می تراود مهتاب, شعرهایی از شاعران معاصر ایران. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٥٤ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
سیروس طاهباز, دیداری با اهل کتاب : یادداشتی از بولونیا و استانبول. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۷, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
سیروس طاهباز, مجموعه یی از قصه های مردم جهان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
سیروس طاهباز, شاعر و آفتاب. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۴ص, ۱۳۵۲.
سیروس طاهباز, گزارشی کوتاه از نمایشگاه جهانی کتاب های کودکان بولونیا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲۷-۲۹, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
سیروس طاهباز, سال جهانی کتاب. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
محمود قادری و طاهباز, سیروس, انتقاد کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۵], ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
جان ارنست بک, م‍رگ‌ و زن‍دگ‍ی‌. اميركبير, تهران, ص ۱۹۹ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۳۷
دانشگاه ته پزشکی, کارنامه تحصیلی ( سال اول و دوم و سوم ). آرشیو خانواده طاهباز, ص ١٥ ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
وزارت فرهنگ, کارنامه کلاسهای متوسطه. آرشیو خانواده طاهباز, ص ٢ ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۱
وزارت فرهنگ, گواهی نامه پایان تحصیلات ابتدائی. آرشیو خانواده طاهباز, ص ١ ص, ۱۳۳۱.