افسانه های کهن

عنوانافسانه های کهن
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٢٧ک
پدیدآورندگانمهتدی (صبحی), فضل الله
تاریخ تولد - وفات

-۱۳۴۱

پدیدآورندگان همکاروزیری مقدم, محسن, تقی پور, لیلی
ناشر‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه۲ج‌
اندازه۵/۲۹*۵/۲۰س.م
پدیدآورندگان

از ص‍ب‍ح‍‍ی؛ ‌تصويرها از م‍ح‍س‍ن‌ وزي‍ر‌ی‌م‍ق‍دم‌، ل‍ی‍ل‍‍ی‌ ت‍ق‍‍ی‌پ‍ور

موضوعادبیات تالیف, افسانه تکرار پذیر, افسانه جانوری, افسانه زنجیره ای, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیر کبیر, بازنویسی, ص‍ب‍ح‍‍ی, فضل الله مهتدی, کتاب, لیلی تقی پور, مجموعه ها, م‍ح‍س‍ن ‌وزی‍ر‌ی مقدم‌, م‍ح‍س‍ن‌ وزي‍ر‌ی‌م‍ق‍دم‌
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۴۲۰ ریال (جلد ۱ و ۲)

نوبت چاپچاپ هشتم: ١٣٤٩
متن کامل

مجموعه ی ۴۵ افسانه ایرانى، شامل: یکی بود یکی نبود؛ دویدم و دویدم؛ بز زنگوله پا؛ و.... به همراه نامه ژان ریپکا شرق شناس به مهتدیlatest Nike release | 『アディダス』に分類された記事一覧