کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: کلیدواژه is نشریه ادبی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جعفر بدیعی, بازی. نوشته شده.
محمود خوارزمی, متوجه, عزت الله, و دهنا, پروین ما, ماهانه ج. نوشته شده.
علی دشتی و مایل تویسرکانی, یدالله, روزنامه شفق سرخ, هفته ای سه بار ،روزانه ج. نوشته شده.
۱۳۳۵
عباس مسعودی, بنی احمد, حسین, و افرهی, بهرام, اطلاعات کودکان, اطلاعات دانش‌آموز, هفتگی ج. موسسه اطلاعات, تهران, ۱۳۳۵.
اسماعیل پوروالی و نبوی, ایرج, بامشاد, هفتگی ج. تهران, ۱۳۳۵.
محمد علی مسعودی و شاهرخ, بهرام, پست هفتگی. روزنامه پست تهران, ۱۳۳۵.
۱۳۳۲
فصیح الملو مهام, تحفه نو بهره خردسالان ایران, هفتگی، پانزده روز یكبار ج. تهران, ۱۳۳۲.
۱۳۲۵
علی فخرائی و سعیدی, محمد, بانو, ماهانه ج. انجمن روزنامه نگاران ایران, شیراز ،تهران, ۱۳۲۵.
۱۳۲۳
ابراهیم بنی احمد و یمینی شریف, عباس, بازی کودکان, رهنمای آینده, هفتگی ج. جبهه آزادی, تهران, ۱۳۲۳.
۱۳۱۰
هوسپ طاطاوسیان, آلیک Ալիք, هفته‌نامه، دو روز در هفته، روزانه ج. دبیرستان‌های کوشش داوتیان، کوشش مریم, تهران, ۱۳۱۰.
۱۳۰۲
لطف الله ترقی و مدرس, ابراهیم, ترقی, دو هفتگی، هفتگی ج. تهران, ۱۳۰۲.
۱۲۵۲
محمد حسن صنیع الدوله (اعتماد السلطنه) و ادیب اصفهانی (فروغی), محمد حسین, روزنامه ایران, روزانه ج. دارالطباعه و دارالترجمه دولتی، وزارت انطباعات , تهران , ۱۲۵۲.