آلیک Ալիք

عنوانآلیک Ալիք
گونهنشریه
پدیدآورندگانطاطاوسیان, هوسپ
ناشردبیرستان‌های کوشش داوتیان، کوشش مریم
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۱۰
تاریخ نشر

١٩٣١= (١٣١٠)

زبان انتشارارمنی
پدیدآورندگان

سردبیر: هوسپ طاطاوسیان

گروه سنینوجوانان
فاصله انتشارهفته‌نامه، دو روز در هفته، روزانه
موضوعآلیک Ալիք, نشریه, نشریه ادبی, نشریه علمی, نشریه نوجوانان, نشریه ها, هوسپ طاطاوسیان
بهاء

٢٠ ریال، ٣٠ ریال، ٥٠ ریال

متن کامل

نشریه‌ی آلیک که از سال ۱۹۳۱م.⁄ (۱۳۱۰ش) آغاز به انتشار کرد، در آغاز به شکل هفته‌نامه و سپس به ترتیب دو روز در هفته و روزانه منتشر می‌شد، این نشریه اخبار و مقاله‌‌ها و مطالبی درباره‌ی زندگی و بهداشت کودک، اجرای نمایش یا جشنواره‌های ویژه مدرسه‌ها، خبرهایی درباره وضعیت مدرسه‌های تهران و شهرستان‌ها و مناطق ارمنی‌نشین و نیز پایه‌گذاری کودکستان‌ها به چاپ می‌رساند. به جز این مطالب، نشریه‌ی آلیک ستونی ویژه‌ی کودکان به نام مانکاکان گراداران (کتابخانه کودکان) داشت که در آن آثار کلا‌سیک ادبیات ارمنی و جهان، شعر و بازی منتشر می‌شدند. برای نمونه، در نخستین شماره‌ی این ستون که در شماره ۲۸ سال ۱۹۳۲م.⁄ (۱۳۱۱ش.) نشریه‌ی آلیک منتشر شد، داستانی از ...Best jordan Sneakers | New Releases Nike