پروین ما

عنوانپروین ما
گونهنشریه
پدیدآورندگانخوارزمی, محمود, متوجه, عزت الله, دهنا,
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمود خوارزمی؛ سردبیر: عزت‌الله متوجه، دهنا

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشارماهانه
موضوعپروین ما, دهنا, عزت‌الله متوجه, محمود خوارزمی, نشریه, نشریه ادبی, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه سازمانی, نشریه فرهنگی, نشریه ها
یادداشت ها

وابسته به: انجمن فرهنگی پروین

متن کامل

نشریه‌ی پروین ما وابسته به انجمن فرهنگی پروین که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن محمود خوارزمی‌ بود، از سال ۱۳۳۰ به شکل ماهانه آغاز به کار کرد. این نشریه ‌از نخستین شماره‌، صفحه‌ای با عنوان‌ برای کودکان داشت که در آن شعرهایی کودکانه همراه با نت آن‌ها به چاپ می‌رسید. همچنین در برخی از شماره‌های این نشریه در شهریور و مهر ۱۳۳۰، حکایت‌ گونه‌هایی از خانم دانشور منتشر می‌شد. افسانه‌های ملل بخش دیگری از مطالب این صفحه بود. این صفحه پس از ۱۴ شماره از کار باز ایستاد.Nike air jordan Sneakers | Nike for Men