تحفه نو بهره خردسالان ایران

عنوانتحفه نو بهره خردسالان ایران
گونهنشریه
پدیدآورندگانمهام, فصیح الملو
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۲
تاریخ نشر

١٣٣٢

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

اندازه١٧ *٣/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: فصیح الملوك مهام

گروه سنیکودکان، نوجوانان
فاصله انتشارهفتگی، پانزده روز یكبار
بخش کودکان

صفحه کودکان

موضوعتحفه نو بهره خردسالان ایران, فصیح الملوك مهام, نشریه, نشریه ادبی, نشریه خردسالان, نشریه نوجوانان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٣٢: س ١، ش ١-٧، ١٠-١٢: ش١، ٤-١٠

یادداشت ها

وابسته به: جبهه ملی

بهاء

٥/٣ ریال، (اشتراک سالانه ١٢٠ ریال، ٦ ماهه ٦٥ریال، ٣ ماهه ٣٥ریال)

متن کامل

این نشریه که بیشتر با عنوان خردسالان ایران شناخته شده است، در ۱۲شهریور ۱۳۳۲ آغاز به انتشار کرد و تا پایان سال ۱۳۳۲ به کار خود ادامه داد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن ف. م. مهام، بود و زیر نظر هیئت تحریریه منتشر می‌شد. این نشریه از نخستین نشریه‌های کودک و نوجوان در این دوره است که زیر نظر هیئت تحریریه کار می‌کرد. در شماره اول، درباره انگیزه انتشار آن آمده است: "عدم توجه به حوائج معنوی و روحی نوباوگان این کشور نبودن مطبوعات و مجلا‌ت کافی برای نونهالان ایرانی و احتیاج مبرمی که خردسالان این سرزمین بموضوعات و کتب مخصوص خود دارند ما را واداشته که بیاری خدای توانا در انتشار یک نشریه مفید برای خردسالان ایران قدم برداریم... انتظار میرود که در آینده خیلی نزدیک در ایران نیز همانند کشورهای خارجه مجلات و مطبوعات متعدد و مفیدی برای نونهالا‌ن تهیه شود و این احتیاج مبرم نوباوگان ایرانی برآورده گردد".
مخاطبان این نشریه بیشتر ....bridgemedia | Men's Sneakers