بانو

عنوانبانو
گونهنشریه
پدیدآورندگانفخرائی, علی, سعیدی, محمد
ناشرانجمن روزنامه نگاران ایران
مکان انتشارشیراز ،تهران
سال انتشار۱۳۲۵
تاریخ نشر

١٣٢٥

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

اندازه٢١*٥/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: علی فخرائی ،محمد سعیدی

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشارماهانه
بخش کودکان

بچه ها اینهم برای شما

موضوعبانو, علی فخرائی, محمد سعیدی, نشریه, نشریه ادبی, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه سازمانی, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٢٣ :ش ١-٤، ١٣٢٤: ش ٥-١٢

یادداشت ها

وابسته به: انجمن روزنامه نگاران ایران

بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

بانو که ماهنامه‌ای ویژه‌ی زنان و دختران بود و به صاحب‌امتیازی محمد سعیدی و مدیریت نیره سعیدی منتشر می‌شد، ‌از همان نخستین شماره در آذر ماه ۱۳۲۳ انتشار صفحه‌ی کودکان را به خوانندگان نوید داد و آن صفحه را بچه‌ها اینهم برای شما نام نهاد. در این صفحه، بیشتر افسانه‌هایی از ملت‌های دیگر و حکایت‌های مصوری همچون حکایت‌های مصور ملانصرالدین به چاپ می‌رسید. شماری از مترجمان نشریه‌ی بزرگسالان بانو، در صفحه‌های کودکان این نشریه نیز داستان‌هایی برای کودکان منتشر می‌کردند که پرکارترین آن‌ها: ناصر منوچهری، ثریا وهابزاده و مهین شباهنگ بودند.