امید ایران

عنوانامید ایران
گونهنشریه
پدیدآورندگانخدایار, امیر ناصر, فشنگچی, مهدی, سرافراز, حسین, پور, علی اکبر ص, پور, علی اکبر ص
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۸
تاریخ نشر

١٣٢٨-١٣٥٣

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

اندازه٢١*٥/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: امیر ناصر خدایار ،مهدی فشنگچی،حسین سرافراز، علی اكبر صفی پور؛ مدیر مسئول و سردبیر: علی اكبر صفی پور

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشارهفتگی
بخش کودکان

بچه‌ها، به بینید، بخوانید، بخندید و شاد باشید...، شما و فرزندان شما، بخش کودکان، تخته سیاه هم حرف میزند، کودکان دلبند شما، دنیای کودکان، کودک

موضوعامید ایران, امیر ناصر خدایار, حسین سرافراز, علی اكبر صفی پور, مهدی فشنگچی, نشریه, نشریه ادبی, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه علمی, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٣٧: ش ٢١٧ ؛١٣٤١: ش ٤٢١-٤٥٢ ، ١٣٤٢: ش٤٥٤-٤٥٦ ،٤٥٨-٤٩١ ، ١٣٤٣: ش ٥٠٥-٥٢٨ ،٥٣٠ ،٥٥٥

متن کامل

امید ایران که مجله‌ای روشنفکری بود و از جریان حاکم بر نشریه‌های سرگرم‌ کننده‌ی دیگر پیروی نمی‌کرد، در اداره‌ی صفحه‌های کودکان خود روشی ناهمساز با دیگر مجله‌های هفتگی سرگرم‌ کننده در پیش گرفت. این نشریه از همان شماره‌ی نخست خود نیم صفحه با عنوان شما و فرزندان شما به کودکان اختصاص داد که مسئولیت آن به عهده‌ی کورش بزرگمهری بود. از شماره‌ی ۲۹ به تاریخ ۳ دی ۱۳۳۴، نام صفحه‌ی کودکان به کودکان دلبند شما برگشت و مسئولیت آن را منوچهر نیستانی به عهده گرفت. از ۱۲ آذر ...Sports News | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion