کاربرگه

Found 19 results
فیلترها: کلیدواژه is محمد پروین گنابادی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
محمد پروین گنابادی, پروین گنابادی، محمد, ش آموزشگر، نویسنده، فرهنگنامه نویس. ۱۳۵۷.
۱۳۵۵
م حسن بیگی, پای صحبت استاد محمد پروین گنابادی, حدود ۵۰ سال قبل برای محصلین، مدرسه شکنجه گاه بود .. ". رستاخیز, ص ۱۸, ۱۳۵۵.
۱۳۵۰
محمد پروین گنابادی, خاطره های فرهنگی. خاطرات وحید, ص ۸۴-۸۷, ۱۳۵۰.
۱۳۴۶
محمد پروین گنابادی, سخنی چند پیرامون امتحانات. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۵-۱۸, ۱۳۴۶.
۱۳۴۴
محمد پروین گنابادی, آموزش زبان فارسی و هدف تربیتی آن. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۹-۷۸, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
محمد پروین گنابادی, پرسش و اهمیت آن در آموزش و پرورش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱-۱۰, ۱۳۴۳.
محمد پروین گنابادی, کتاب و کتابخانه در آموزشگاه ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵-۱۰, ۱۳۴۳.
۱۳۴۰
محمد پروین گنابادی, بازی‌های محلی, عمو زنجیرباف ". كتاب هفته, صص ۳۴۸-۳۴۹, ۱۳۴۰.
محمد پروین گنابادی, نظر آزمایی : جوانها و ادبیات قدیم. راهنمای كتاب, صص ۱۰-۱۳, ۱۳۴۰.
۱۳۳۷
محمد پروین گنابادی, قصه های برگزیده از هزار و یکشب. راهنمای کتاب, ص ٤٣٤-٤٣٨, ۱۳۳۷.
محمد پروین گنابادی, کتاب برای کودکان. راهنمای کتاب, ص ٥٢٠-٥٢٢, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
محمد پروین گنابادی, آموزشگاه و انتخاب پیشه. آموزش و پرورش, ص ۷-۱۲, ۱۳۳۶.
محمد پروین گنابادی, چگونگی تدریس در کلاس اول. آموزش و پرورش, ص ٨-١٤, ۱۳۳۶.