پروین گنابادی، محمد

عنوانپروین گنابادی، محمد
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲- ۱۳۵۷

سال آغاز۱۳۵۷
زبان انتشارفارسی
نقشآموزشگر، نویسنده، فرهنگنامه نویس
موضوعآموزگار, سرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, محمد پروین گنابادی, نویسنده
تاریخ نشر

۱۲۸۲- ۱۳۵۷

متن کامل

محمد گنابادی در سال ۱۲۸۲ در کاخک گناباد زاده شد. پدرش، میرزا عباس نامدار به شمس‌الذاکرین از روحانیان ارجمند شهر بود. محمد، آموزش‌های نخستین را نزد پدرش دید. سپس در مدرسه‌ای در کاخک درس خواند. آن‌گاه به شهر فردوس رفت و درس خود را در مدرسه حبیبیه آنجا ادامه داد. در ۱۴سالگی راهی مشهد شد و۶-۷ سال برای آموزش، در مدرسه‌ی فاضل مشهد زندگی کرد. سپس به مدرسه‌ی نواب رفت و در کنار بدیع‌الزمان فروزانفر، از شاگردان برجسته‌ی عبدالجواد ادیب نیشابوری شد. ادیب نیشابوری، تخلص پروین را برای او برگزید. دوران طلبگی او همزمان با خیزش کلنل محمدتقی‌خان پسیان در مشهد بود. پس از سرکوب این خیزش، بسیاری از هواداران پسیان از جمله ایرج میرزا، از دیده‌ها پنهان شدند. ایرج‌میرزا به حجره‌ی ادیب نیشابوری پناه برد و چندی پنهانی در آنجا زندگی کرد. ایرج میرزا و محمد‌پروین‌گنابادی از همین راه با یکدیگر پیوند دوستی یافتند. محمدپروین‌گنابادی از ۲۰سالگی به کار در وزارت فرهنگ پرداخت. در سال ۱۳۰۲ش. با تدریس در کلاس اول مدرسه‌ی احمدی، کار فرهنگی خود را آغاز کرد. سپس عضو ...