مرحله ی پیش از آموزشگاه یا دومین دوره ی مرحله ی کودکی

عنوانمرحله ی پیش از آموزشگاه یا دومین دوره ی مرحله ی کودکی
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

آبان ۱۳۳۹

شماره

دوره ۳۱ ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۲۴
موضوعآموزش قبل از مدرسه, روانشناسی کودک, ماهنامه آموزش و پرورش, محمد پروین گنابادی, مقاله
متن کامل

بررسی دلایل اهمیت دوره پیش از آموزشگاه و ویژگی های این مرحله.