خاطره های فرهنگی

عنوانخاطره های فرهنگی
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرخاطرات وحید
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۱۵ دی تا ۱۵ بهمن ۱۳۵۰

شماره

دوره جدید، س۹ ش۱ (۱۵ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۵۰): ۶۲-۶۵، ۶۹؛ ش۲ (۱۵آذر تا ۱۵دی ۱۳۵۰): ۱۴-۱۶، ۹۲؛ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۴-۸۷
موضوعتدریس, خاطرات, خاطرات وحید, شهاب فردوسی, فردوسی، شهاب, محمد پروین گنابادی, مقاله
متن کامل

شرح خاطرات محمد پروین گنابادی از شیوه های تدریس او در آموزش الفبا، تغییر حروف به دو شکل با کمک شهاب فردوسی، شیوه ی اداره ی کلاس و بکار نبردن تنبیه بدنی، تدریس در دبیرستان شاه رضا، حل مشکل تدریس املاء، بازرسی از کلاس های اول ابتدایی و آموزش شیوه های تدریس به آموزگاران.