مدارس قدیم مشهد و شیوه تدریس آنها

عنوانمدارس قدیم مشهد و شیوه تدریس آنها
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرسخن
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۳

شماره

دوره۲۴ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵۵-۱۶۶
موضوعروش های تدريس, سخن, کتاب درسی, محمد پروین گنابادی, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی شیوه های درس خواندن در مدرسه های قدیمی مشهد، مدرسه های طلاب، مدرسه ی فاضل خان، نام برخی کتاب های درسی ، شیو ه ی تدریس و روابط شاگرد و معلم.Nike Sneakers | Releases Nike Shoes