پای صحبت استاد محمد پروین گنابادی

عنوانپای صحبت استاد محمد پروین گنابادی
گونهمقاله
نویسندگانبیگی, م حسن
عنوان فرعیحدود ۵۰ سال قبل برای محصلین، مدرسه شکنجه گاه بود ... "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۸۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

م. حسن بیگی

موضوعرستاخیز, م. حسن بیگی, محمد پروین گنابادی, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با محمد پروین گنابادی درباره ی پایه گذاری آموزش و پرورش در ایران، چگونگی آموزش و پرورش در مدارس دوره های پیشین و مواد درسی که تدریس می شده است، تأثیر پیشرفت فناوری و گسترش رادیو و تلویزیون در آموزش و پرورش ایران.