کتاب و کتابخانه در آموزشگاه ها

عنوانکتاب و کتابخانه در آموزشگاه ها
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۳
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۴۳

شماره

س ۳۴ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۱۰
موضوعخواندن, كتابخانه آموزشگاهی, ماهنامه آموزش و پرورش, محمد پروین گنابادی, مقاله
متن کامل

بررسی وظایف معلمان در مورد فعالیت های فوق برنامه و توضیحاتی درباره ی این فعالیت ها و اینکه کتاب خوانی و کتابخانه نیز جزئی از آن هاست.