کاربرگه

Found 23 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان استعارى و تمثیلى  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
قدسی قاضی نور, آ، ب و گندم. توكا, بی جا, ص ١٢ص, نوشته شده.
قدسی قاضی نور, اینجا کجاست؟. صدا، پیشرو, بی جا, ص ١٦ ص, نوشته شده.
قدسی قاضی نور, میهمانی مهتاب. توکا, بی جا, ص [۱۲] ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
قدسی قاضی نور, آرزو. روزبهانى, تهران, ص ۱۵ص, ۱۳۵۷.
قدسی قاضی نور, باشدن وبیشدن. روزبهان, تهران, ص [١٥] ص, ۱۳۵۷.
داریوش عباداللهی واحد, کوه‏نوردانحماسه برزین: قصه‏اى براى نوجوانان. سرود، نشر كتاب كودكان و نوجوانان وابسته به انتشارات ققنوس, تهران‌, ص ٣١ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
قدسی قاضی نور, آب که از چشمه جدا شد چه کرد؟. همگام با کودکان و نوجوانان، اميرکبير, تهران‌, ص [١٦] ص, ۱۳۵۶.
اکبر نعمتی, داستان یک شیر واقعى. بامداد, تهران‌, ص ۲۱ ص, ۱۳۵۶.
داریوش عباداللهی واحد, زندگی دو دوست, هفت قصه برای کودکان و نوجوانان. رز, تهران, ص ٧٧ص, ۱۳۵۶.
شکور لطفی, ما بوته گل سرخ را از خواب بیدار می کنیم. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [١٨]ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
محمود شالیزاری, دهکده رستم کلاته. الهام, تهران, ص ٢٣ص, ۱۳۵۵.
داریوش عباداللهی واحد, همکارى, مجموعه سه قصه براى كودكان. حقيقت, تهران، تبريز, ص ٢٩ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
سیروس سالمی, دوست دریا, برای کودکان و نوجوانان. بهرنگ, تهران, ص ٦٢ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, راسوی شجاع. ابن سینا, تبریز, ص ٤٤ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, روباه حیله‏گر و راسوى عاقل, قصه ى كودكان. نوبل, تبريز, ص ۳۶ ص, ۱۳۵۳.
فریدون هدا پور, شهر ماران. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٢ ص, ۱۳۵۳.
شکور لطفی, قصه ی پیرزنی که دلش می خواست تمیزترین خانه ی دنیا را داشته باشد... امیرکبیر، همگام با کودکان و نوجوانان, تهران, ص [١٢]ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
قدسی قاضی نور, آرزو. گلشائی, تهرا, ص [١٥] ص, ۱۳۵۲.
صمد بهرنگی, ماهى سیاه کوچولو. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۴۰ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
قدسی قاضی نور, دو پرنده. امیركبیر، همگام با كودكان و نوجوانان, تهران, ص [۲۰]ص, ۱۳۵۱.
داریوش عباداللهی واحد, گیله مرد. نوبل, تبریز, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
تقی کیارستمی, قهرمان‌. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
داریوش عباداللهی واحد, هرزه گیاه ماجراجو. نوبل, تبريز, ص ۳۱ ص, ۱۳۴۸.