دوست دریا

عنواندوست دریا
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٩٢٨ک
پدیدآورندگانسالمی, سیروس
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٦-

عنوان فرعیبرای کودکان و نوجوانان
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: دوست دریا

ناشربهرنگ
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٦٢ص
اندازه٢/١٤*٢/٢١ س.م
پدیدآورندگان

سیروس سالمی

موضوعادبیات تالیف, افسانه پریانی, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, بهرنگ, داستان اجتماعی, داستان استعارى و تمثیلى, داستان استعارى و تمثيلى, داستان روستا, داستان فارسی, سیروس سالمی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: دوست دریا؛ ممدلى قهرمان میشود؛ خارکن؛ و....Running sport media | Air Jordan