آ، ب و گندم

عنوانآ، ب و گندم
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشرتوكا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٢ص
اندازه١٩*٥⁄٢١ س.م
پدیدآورندگان

از قدسی قاضی نور

موضوعادبیات تالیف, توکا, داستان استعارى و تمثیلى, فانتزی ایرانی, قدسی قاضی نور, کتاب
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

٣٠ ریال

متن کامل

هنگام توفان و نیستی، آ می خواهد کاری کند که مردم را از گرسنگی نجات دهد. او به دنبال ب می رود و با ب همبسته می شود و آب می سازد. آب به خوشه های گندم می رسد. گندم ها کشتزار گندم را می سازند و زندگی به زمین باز می گردد.Sportswear Design | Nike Shoes