میهمانی مهتاب

عنوانمیهمانی مهتاب
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٧٨ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشرتوکا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۱۲] ص
اندازه۲۰*٢٠ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشى از قدسى قاضى نور

موضوعادبیات تالیف, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه هاى نو, توکا, داستان استعارى و تمثیلى, قدسى قاضى نور, کتاب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٢٥ريال

متن کامل

چمن هاى زرد دور از هم اند و آرزو دارند مهتاب را ببینند، ولى نمى‏دانند چگونه مى‏توان او را دید. باران به آن ها مى‌گوید که مهتاب به سرزمین هایى که چمن هاى سبز دارند مى‏رود. چمن ها به پیشنهاد یکى از دوستان خود تصمیم مى‌گیرند در تابستان که برف کوه ها آب مى‏شود، دست هایشان را به هم بدهند. آب برف در تابستان در میان دستان چمن ها جمع مى‌شود و زمین را یکپارچه سبز مى‌کند. مهتاب به سرزمین آنها مى‌آید.affiliate link trace | Marki