همکارى

عنوانهمکارى
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠١٩ک
پدیدآورندگانعباداللهی واحد, داریوش
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-

عنوان فرعیمجموعه سه قصه براى كودكان
ناشرحقيقت
مکان انتشارتهران، تبريز
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٢٩ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی داريوش عباداللهى واحد

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه هاى نو, حقیقت, داریوش عباداللهی واحد, داريوش عباداللهى واحد, داستان استعارى و تمثیلى, داستان استعارى و تمثيلى, کتاب
بهاء

٢٥ ريال

عنوان کوتاهبرای کودکان و نوجوانان
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٥
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: همکارى؛ بزغاله و گرگ و مار زنگى؛ و پلنگ مغرور.Authentic Nike Sneakers | Footwear