باشدن وبیشدن

عنوانباشدن وبیشدن
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٧٧ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشرروزبهان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه[١٥] ص
اندازه٢/١٩*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی از قدسی قاضی نور

موضوعادبیات تالیف, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, داستان استعارى و تمثیلى, روزبهان, قدسی قاضی نور, کتاب
گروه سنی(الف، ب )
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ریال

نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٥٧
متن کامل

"ا" کاری و زرنگ، "ب" بی نقطه تنبل و نادان و "ی" حقه باز است. یک روز "ب" فکر می‌کند چون "ا" قدش بلند است. زنگ و کاری است به خاطر همین یک توپ زیر خود می‌گذارد و "ب" می‌شود. اما قدش به "ا" نمی‌رسد. بعد"ی" با حقه بازی خود را به "ب" می‌چسباند و دانش را بی‏دانش و عدالت را بی‏عدالت می‌کند. "ب" از این وضع ناراحت می‌شود. از "ی" جدا و با "ا" یکی می‌شود. "با" کنار دانش و عدالت قرار می‌گیرد . "ب" از در کنار "ا" بودن بسیار خوشحال است.Sports Shoes | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men