آرزو

عنوانآرزو
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٨ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۵-

ناشرروزبهانى
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۱۵ص
اندازه۱۷*۵/۲۴ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی قدسی قاضى‏نور

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه هاى نو, داستان استعارى و تمثیلى, روزبهانی, قدسی قاضى‏نور, کتاب
گروه سنی(الف،ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۲۰ریال

نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٥٧
متن کامل

سنجاب کوچولو دلش مى خواهد زیباترین دم هاى دنیا را داشته باشد. پس نزد روباه جادوگر مى رود. روباه مى پذیرد به او کمک کند، به شرط آنکه سنجاب هر روز یکى از دوستانش را براى ‏روباه ببرد. روز سوم سنجاب به آرزویش مى رسد. اما همه ی سنجاب ها با خشم و نفرت نگاهش مى کنند. سنجاب آن قدر وحشت مى کند که نعره ای می کشد و از خواب می پرد و خوشحال‏ می شود که خواب دیده است.Nike air jordan Sneakers | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE