قصه ی پیرزنی که دلش می خواست تمیزترین خانه ی دنیا را داشته باشد...

عنوانقصه ی پیرزنی که دلش می خواست تمیزترین خانه ی دنیا را داشته باشد...
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٩ک
پدیدآورندگانلطفی, شکور
پدیدآورندگان همکارابراهیمی, نادر
ناشرامیرکبیر، همگام با کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه[١٢]ص
اندازه٥/١٩*۲۰ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده شکور لطفی؛ نقاشی نادر ابراهیمی

موضوعادبیات تالیف, امیرکبیر،همگام با کودکان و نوجوانان, امیرکبیر،همگام با کودکان ونوجوانان, داستان استعارى و تمثیلى, داستان فارسی, شکور لطفی, کتاب, نادر ابراهیمی
گروه سنی(ب،ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۴۰ريال

عنوان کوتاهقصه های برگزیده ی ایرانی برای تمام کودکان؛ ۲۲
متن کامل

پیرزن دلش می خواهد تمیزترین خانه ی دنیا را داشته باشد، برای همین از صبح تا غروب خانه اش را تمیز مى کند اما باز هم راضى نیست. رهگذرى به او می گوید که اگر خانه ی همسایه ها تمیز باشد، خانه ی او هم تمیز خواهد شد. پیرزن از همسایه هایش می خواهد تا خانه های شان را تمیز کنند. به این ترتیب همه ‏خانه هاى شهر تمیز می شود و پیرزن حالا وقت پیدا می کند تا به کارهای دیگرش نیز برسد.Best Sneakers | NIKE HOMME