یک روز زندگى پسرک قبطى

عنوانیک روز زندگى پسرک قبطى
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨٩٣ک
پدیدآورندگانماتیو, میلیتسا ادوینوونا
پدیدآورندگان همکارشهریارى, پرویز
عنوان فرعی(داستان تاریخی)
ناشرتوكا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه۱۸۸ ص
اندازه۳/۲۳*۴/۱۵ س.م
پدیدآورندگان

م. ماتیو؛ مترجم پرویز شهریارى

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه شاهی, پرویز شهریارى, توکا, داستان‌ تاریخی, داستان روسی, شعر, کتاب, م. ماتیو, مجموعه ها, میلیتیسا ادوینوونا ماتیو
گروه سنی(د،ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۲۲۵ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٥
تیراژ۵۵۰۰ ن
متن کامل

درباره ی چگونگی زندگى یک پسر قبطى مرفه، که رفته رفته با مسائل ناگوار اجتماعى و فقر در جامعه‏اش آشنا مى شود. همراه ۴ داستان و ۲ ترانه؛ شامل: داستان کشتی غرق شده؛ ده دی جادوگر؛ داستان سی نوخت؛ و....short url link | jordan Release Dates